Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Συγκέντρωση- διαμαρτυρία Ορθοδόξων Χριστιανών στην Θεσσαλονίκη εξω απο το θέατρο Αριστοτέλειο για την κατάπτυστη θεατρική παράσταση "Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ"!

http://www.ptolemaidanews.gr: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!!!

Συγκέντρωση- διαμαρτυρία Ορθοδόξων Χριστιανών στην Θεσσαλονίκη εξω απο το θέατρο Αριστοτέλειο για την κατάπτυστη θεατρική παράσταση ' Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!!!Στην Θεσσαλονίκη παρευρέθησαν περί τους 150 Ορθοδόξους Χριστιανούς εχθές Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στις 20:30 εξω απο το θέατρο Αριστοτέλειον  προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την κατάπτυστη θεατρική παράσταση "Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ". 
Επρόκειτο για μια ειρηνική διαμαρτυρία στην οποία συμμετείχαν Ιερείς- Μοναχοί και πλήθος κόσμου απο Πτολεμαΐδα και Θεσσαλονίκη καθώς και απο Ρωσσία, με εμφανή την απουσία του κλήρου της συμπρωτεύουσας, όπου σύντομους χαιρετισμούς

Για την σύγχυση και τον αποπροσανατολισμό που επιχειρείται κατά της Αποτειχίσεως


«Στοχευμένη καὶ συντονισμένη προσπάθεια κατὰ τῆς Ἀποτειχίσεως»!


Γράφει ὁ Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο


Πολὺ προβληματίστηκα ἐὰν ἔπρεπε νὰ δημοσιοποιήσω τὰ ὅσα ἀκολουθοῦν, ἀναλογιζόμενος ἐὰν ἡ μαρτυρία μου θὰ ὠφελοῦσε ἢ θὰ ἔβλαπτε τὸν ἀγῶνα μας κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ διαχριστιανικοῦ καὶ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ τὴν Ἀποτείχισή μας ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς κι αἱρετίζοντες ἐπισκόπους καὶ τοὺς κοινωνοῦντες μετ’ αὐτῶν. Ὡστόσο βλέπω ὅλο καὶ πιὸ καθαρὰ ὅτι ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ —μετὰ τὴν Κολυμπάρειο ληστρικὴ καὶ ψευδεπίγραφη σύνοδο— μερικοὶ ἱερεῖς καὶ ἁγιορεῖτες προέβησαν στὴν Ἀποτείχισή τους, ἐκτυλίσσεται —μὲ πρόσχημα τὸ ἡμερολογιακὸ ζήτημα— μία στοχευμένη καὶ συντονισμένη προσπάθεια κατὰ τῆς Ἀποτειχίσεως τῶν νεοημερολογιτῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἔναντι τῆς ὁποίας δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ σιωποῦμε καὶ ν’ ἀδρανοῦμε.
Μάλιστα αὐτὴ τὴν ἐκστρατεία ἔχουν ἀναλάβει ἐργολαβικὰ νὰ στηρίξουν καὶ νὰ προβάλουν γνωστὰ κι ἐπίσημα ἱστολόγια τῶν παλαιοημερολογιτῶν στὸ διαδίκτυο, ἐπιστρατεύοντας μάλιστα ἐγκαθέτους σχολιαστὲς ποὺ θρασυδείλως καὶ χωρὶς ἴχνος θεολογικοῦ λόγου καὶ ὀρθοδόξου πνευματικότητος μετέρχονται ἐκτὸς τῶν ὕβρεων καὶ ἀπειλὲς βίας κατὰ νεοημερολογιτῶν διαχειριστῶν ἱστολογίων!... Εἶναι δὲ χαρακτηριστικὸ ὅτι οἱ ἐκ τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου ἐκστρατεύοντες καὶ οἱ ὑπὲρ αὐτοῦ προμαχοῦντες δὲν κατεδίκασαν αὐτὲς τὶς ὕβρεις καὶ ἀπειλὲς βίας, δίδοντας τὴν ἐντύπωση ὅτι ὄχι μόνον τὶς ἐγκρίνουν ἀλλὰ καὶ ὅτι τὶς ὑποδαυλίζουν!!!
Ἀλλὰ καὶ ἔνιοι ἐκ τῶν καλοπροαιρέτων σχολιαστῶν, ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὴν παναιρετικὴ οἰκουμενιστικὴ προπαγάνδα τῆς στείρας ἀγαπολογίας καὶ τῆς ἀπροϋποθέτου ἑνωσιολογίας, καλοῦν σὲ εἰρήνευση καὶ καταλλαγὴ καὶ «νὰ τὰ βροῦμε» μέσω κάποιας συνάξεως μεταξὺ τῶν Πατέρων. Ἀλλὰ ἡ πραγματικὴ ἀγάπη εἶναι μόνον ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη ποὺ ἀδιαιρέτως ὑπάρχει μετὰ τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀληθείας Του· καὶ ἡ πραγματικὴ ἑνότητα ὑπάρχει εἰς τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως. Ἄνευ τούτων οὔτε ἀγάπη καὶ ἑνότητα οὔτε εἰρήνη καὶ καταλλαγὴ ὑπάρχουν. Ἐκεῖ ποὺ ἔχουν φτάσει τὰ πράγματα εἶναι ἔγκλημα νὰ σπρώξουμε τὰ προβλήματα κάτω ἀπὸ τὸ χαλί, νὰ κάνουμε ὅτι δὲν βλέπουμε καὶ ὅτι δὲν ἀκοῦμε. Τὸ σπυρὶ πρέπει νὰ σπάσει γιὰ νὰ θεραπευτεῖ ἡ νοσοῦσα κατάσταση· καὶ θὰ σπάσει. Κι αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ γίνει «μεταξὺ τῶν Πατέρων» μόνον.
Βρισκόμαστε σὲ φοβερὴ πρωτοφανὴ κι ἐμπερίστατη κατάσταση, ὅπου ἡ ἐμπιστοσύνη στοὺς ρασοφόρους πατέρες καὶ μοναχοὺς ὡς αὐθεντίες ἔχει κλονιστεῖ· κανεὶς πλέον δὲν μπορεῖ νὰ λογίζεται «ἅγιος» ἢ ἅγιος, ἀλάθητος καὶ αὐθεντία καὶ ὑπεράνω ἐλέγχου. Γι’ αὐτὸ ὅ,τι εἶναι νὰ διευθετηθεῖ πρέπει νὰ διευθετηθεῖ φανερὰ καὶ μὲ διαφάνεια στὴν Κληρικολαϊκὴ Συνέλευση, ὅπου κανεὶς δὲν εἶναι ἀρχηγός, γιατὶ στὴν Ἐκκλησία Του ὁ Κύριος καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς μας καὶ ὁ μόνος Ἀρχηγός μας μὲ βοηθούς Του τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ Στρατηγὸ τῶν ἀγώνων μας, τοὺς ἁγίους καὶ θεοφόρους Πατέρες μας, τοὺς φίλους Του· μὲ «ἐργαλεῖα» τους τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, τὴν ἱερὰ Παράδοση, τὴν ἁγιοΠατερικὴ διδασκαλία καὶ πράξη, τὶς ἁγίες οἰκουμενικὲς καὶ τοπικὲς Συνόδους, τοὺς ἱεροὺς Κανόνες· καὶ τὴν πεμπτουσία ὅλων αὐτῶν, τὴν χάρη καὶ τὴ εὐλογία Του καὶ τὴν φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ποιόν ἄλλον ἀρχηγὸ μποροῦμε ν’ ἀναζητοῦμε; Ποιούς ἄλλους στρατηγοὺς καὶ ἀξιωματικοὺς θέλουμε; Ποιά ἄλλα ὅπλα καὶ πυρομαχικὰ ἀναζητοῦμε; Τὸ μόνο ποὺ μᾶς λείπει εἶναι ἡ Πίστη ἑνὸς ἑκάστου ἐξ ἡμῶν στὸν Δημιουργὸ καὶ Πλάστη μας κι ἡ ἐξ αὐτῆς παρουσία μας καὶ ἡ συμμετοχή μας· ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ἡ δική μας συνεισφορὰ στὸ θέλημά Του καὶ εἰς τὴν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ θυσία Του γιὰ τὴν διὰ τοῦ αἵματός Του ἐξαγορά μας καὶ τὸν ἀγῶνα εἰς τὸν ὁποῖον μᾶς κάλεσε γιὰ τὴν σωτηρία μας εἰς τὴν ἐπουράνιο Βασιλεία τοῦ ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας!!! Ἰδοὺ λοιπὸν στάδιον λαμπρὸν γιὰ ὅλους μας, στάδιον ἀγώνων ἀλλὰ καὶ πνευματικῆς μεθέξεως!... 
Συκοφαντεῖται ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς· ποὺ μὲ βιβλία καὶ ὁμιλίες καὶ ἀρθρογραφία ἀνέδειξε στὶς ἡμέρες μας, ἐκ τῆς ἱερᾶς Παραδόσεως κι ἐκ τῆς διαχρονικῆς Ἐκκλησίας μας, τὴν Ἀποτείχιση ὡς τὴν ἁγιοΠατερικῶς ἐνδεδειγμένη καὶ ἱεροΚανονικῶς ἐπιβαλλομένη στάση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν καιρῷ αἱρέσεως. Κι ἀκόμη συκοφαντοῦνται ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἐδῶ καὶ εἴκοσι τουλάχιστον χρόνια σηκώνουν τὸν Σταυρὸ τοῦ ἀντὶ-οἰκουμενιστικοῦ Ἀγῶνος καὶ τῆς Ἀποτειχίσεως· ὄχι μὲ χαρτοπόλεμο καὶ δημόσιες σχέσεις, ἀλλὰ συνδυάζοντας τὸν λόγο μὲ τὴν πράξη, ὑφιστάμενοι μάλιστα πραγματικὸ διωγμό, ποὺ δὲν ἔλαβε δημοσιότητα στὰ ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὸν οἰκουμενισμὸ ἢ τὴν ἐμπάθεια «ὀρθόδοξα» ἱστολόγια, νεοημερολογήτικα καὶ παλαιοημερολογήτικα!...
● Μὲ καθαίρεση «τιμωρεῖται» ὁ π. Εὐθύμιος· γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, ποὺ ἀργότερα μετεστράφη σὲ πολέμιο τῆς Ἀποτειχίσεως καὶ τοῦ π. Εὐθυμίου —γιὰ νὰ καταλήξει προσφάτως σὲ μίαν «ἀποτείχιση» ἀντὶ-Πατερικὴ καὶ ἀντὶ-ἱεροΚανονική!!!— σὲ ὁμιλία του στὸν Βόλο (25 Ἰανουαρίου 2007) εἶπε:
« ἀποψινή μας παρουσία ἐδῶ καὶ ἡ δική μου καὶ τῶν Θεσσαλονικέων ἀδελφῶν, ἰδίᾳ τῶν Ἀγιαντωνιτῶν, σὺν τοῖς ἄλλοις, εἶναι καὶ μία συμπαράσταση πρὸς τὸν ταλαιπωρούμενο ἀδελφὸ καὶ πατέρα, πρὸς τὸν ἀδίκως τιμωρηθέντα π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ, ὁ ὁποῖος ἐτόλμησε καὶ ἐσήκωσε μόνος ἐπὶ ἔτη τὸ ‟βάρος τῆς ἡμέραςˮ, τὸ βάρος τῆς ἀντιπαραθέσεως μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τοὺς Οἰκουμενιστὰς Ἐπισκόπους. Νὰ ἀφυπνήσουμε τὸ κοιμώμενο λόγῳ ἀγνοίας ὀρθόδοξο ποίμνιο»!... (www.zoiforos.gr, 14 Μαΐου 2013).
● Μὲ ἀφορισμοὺς καὶ λοιδορίες, διασυρμοὺς κι ἐξευτελισμούς, ἄδικες κατηγορίες καὶ δίκες, ὅπου καταδικάσθηκαν, διώκονται οἱ λαϊκοὶ γιὰ τοὺς

Περί του Λεγεώνος

Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά (Λουκ. η΄, 26-39):

 Περὶ τοῦ Λεγεῶνος

(Θεοφύλακτος Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας)


   «Καὶ ἔφτασαν μὲ τὸ πλοῖο στὴν περιοχὴ τῶν Γαδαρηνῶν, ποὺ εἶναι ἀπέναντι στὴ Γαλιλαία. Βγῆκε στὴ στεριὰ ὁ Ἰησοῦς καὶ τὸν συνάντησε κάποιος ἀπὸ τὴν πόλη, ποὺ εἶχε δαιμόνια ἀπὸ πολλὰ χρόνια. Ροῦχα δὲν ἔβαζε οὔτε ἔμενε στὸ σπίτι ἀλλὰ στὰ μνήματα. Ὅταν εἶδε τὸν Ἰησοῦ ἔβγαλε κραυγὴ καὶ πέφτοντας στὰ πόδια του τοῦ εἶπε σὲ ψηλὸ τόνο· Τί ἔχεις μαζί μου Ἰησοῦ, Γιὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἀνωτάτου; Μὴ μὲ βασανίσης σὲ παρακαλῶ». Γιατὶ εἶχε διατάξει τὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα νὰ βγῆ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ἀπὸ πολλὰ χρόνια τὸν εἶχε κυριέψει καὶ τὸν ἔδεναν μ’ ἁλυσίδες καὶ τὸν κρατοῦσαν μὲ χειροπέδες, ἔσπαζε ὅμως αὐτὸς τὰ δεσμὰ καὶ τὸν ἔσερνε ὁ δαίμονας στὶς ἐρημιές.
«Τὸν ρώτησε ὁ Χριστὸς καὶ τοῦ εἶπε· ποιό εἶναι τὸ ὄνομά σου; Κι αὐτὸς ἀπάντησε· Λεγεῶνα», ἐπειδὴ εἶχαν μπῆ μέσα του πολλὰ δαιμόνια καὶ παρακαλοῦσε νὰ μὴ διατάξη νὰ φύγουν στὴν ἄβυσσο. «Ἦταν ἐκεῖ ἕνα κοπάδι ἀπὸ ἀρκετοὺς χοίρους, ποὺ ἔβοσκαν στὸ βουνὸ καὶ τὸν παρακαλοῦσαν νὰ ἐπιτρέψη νὰ μποῦν σ’ ἐκείνους. Ὁ Χριστὸς τοὺς ἐπέτρεψε. Ὥρμησε τότε τὸ κοπάδι στὸν κρημνὸ καὶ πνίγηκαν μέσα στὴν λίμνη». Δῆτε τὸ δαίμονα νὰ χωρίζεται σὲ δὺο ἐκδηλώσεις τῆς κακίας· τὴ θρασύτητα καὶ τὸ φόβο. Ἡ ἐρώτηση «τί ἔχεις μαζί μου;» χαρακτηρίζει τὸ θρασὺ καὶ ἀδιάντροπο νοῦ. Κι ἡ

Η Οικουμενιστική "μόλυνση" των Επισκόπων είναι απίστευτη!


 Σεβασμιώτατε κ. Παύλε, ο Λόγος του Τριαδικού Θεού ισχύει από τα 18 και κάτω;


Από την εκπομπή Σήμερα του ΣΚΑΕΙ στην οποία εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος.

Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον

ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.

***
   Οι δημόσιες τοποθετήσεις των ιεραρχών στο νομοσχέδιο "αλλαγής φύλου" έβγαλαν στην επιφάνεια το μικρόβιο που μαστίζει την Εκκλησία. Δυστυχώς, η μόλυνση έχει προχωρήσει πολύ…..
Μαρία Αναστασοπούλου: Σεβασμιώτατε να ρωτήσω κάτι; Αν ερχόταν τώρα, τελευταία στιγμή μία ρύθμιση που να ανέβαζε το όριο ηλικίας στα 18 για παράδειγμα, εσείς, θα συμφωνούσατε με την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου;
Μητροπολίτης κ. Παύλος: 
Ακούστε με. Εάν ερχόταν μία τέτοια ρύθμιση θα έλεγα ότι το νομοσχέδιο αυτό θα μπορούσε να είναι ανεκτό για μία συγκεκριμένη ομάδα, παρόλο που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα της λύσει το πρόβλημα αλλά θα της το μεγαλώσει.

     Το παραπάνω μικρό απόσπασμα είναι ένα δείγμα του πώς ο Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος προσέγγισε σε όλη την συνέντευξη το νομοσχέδιο αλλαγής φύλου. Δεν είναι όμως ο μόνος, και άλλοι ιεράρχες θεώρησαν την δική τους προσωπική άποψη, σε συνδυασμό με τα πορίσματα της επιστημονικής κοινότητας, ως τα κύρια "όπλα" αντιπαράθεσηςΟ Λόγος του Ευαγγελίου

ΟΜΙΛΙΑ π. ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ


 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΤΑΙΝΙΑ

π. ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ 

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 


Ι. Μ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ 


    Ακούστε φλογερή ομιλία του Γέροντος ηγουμένου των 82 ετών, της Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδος (την επομενη ημέρα των συλλήψεων), του π. Μαξίμου Καραβά, πνευματικού τέκνου του αγωνιστού ιεράρχου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Προσέξτε,Ορθόδοξοι, τι λένε: "Των Εκκλησιών μας"! Οι"εκκλησίες" τους, είναι πλέον και "εκκλησίες" σας, εφόσον τους έχετε Ποιμένες σας!


Ανακοινωθέν Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Αγγλικανών


37501333610_f7cfc67a7a_z.jpg

Οι καθημερινές εργασίες της Επιτροπής πλαισιώνονταν με προσευχή, κεριά καὶ καλὸ φαγητὸ μὲ coca-cola! που "πάει μ' όλα", όπως και ο Οικουμενιστές! Κι όλα αυτά, βεβαίως, βεβαίως -ώ της βλασφημίας- "Εις το όνομα της Αγίας Τριάδος"!!!


Εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, και με τις ευλογίες και οδηγίες των «Εκκλησιών» μας, η Διεθνής Επιτροπή του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Αγγλικανών συνήλθε εις την Sliema, της Δημοκρατίας της Μάλτας, από 14 έως 21 Οκτωβρίου 2017, υπό την συμπροεδρία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Armagh της Ιρλανδίας κ. Richard Clarke (Εκκλησία Ιρλανδίας) και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου (Οικουμενικό Πατριαρχείο).
Η Επιτροπή του Διαλόγου εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Αγγλικανική Κοινωνία και στην Επαρχία της στην Ευρώπη για την άρτια και θερμή φιλοξενία. Επίσης καλωσόρισε τον Νέο Ορθόδοξο συμπρόεδρο της, τον Μητροπολίτη Αθηναγόρα και τον νέο εκπρόσωπο του Ορθοδόξου Πατριαρχείου Αντιοχείας, καθώς επίσης και τα νέα μέλη της Αγγλικανικής Κοινωνίας.
Οι καθημερινές εργασίες της Επιτροπής πλαισιώνονταν με προσευχή. Την Κυριακή, 15ην Όκτωβρίου, σύσσωμα τά μέλη της Επιτροπής παρακολούθησαν την

Οι σημερινοί Ορθοδόξοι(;) Ιεράρχες, παραβλέπουν την ορθότητα της πίστεως!


(Μ. Βασίλειος – Επιστολή (99) προς κόμητα Τερέντιο)

Τοῦ  Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ

Οι προσπάθειες πολλών Γερόντων και πνευματικών να διατηρήσουν το εκκλησιαστικό status quo σε νέο επίπεδο πνευματικής ισορροπίας με τον οικουμενισμό, τους θέτει εκτός πατερικής γραμμής, εκτός Εκκλησίας, όπως τονίζει ο Μ. Βασίλειος.

  Για Εκκλησιαστική κοινωνία χωρίς παραμορφωμένη την ορθή πίστη, γράφει ο Μ. Βασίλειος στην επιστολή του. Υπογραμμίζει την ορθή πίστη ως τον θεμελιώδη δογματισμό, ως την θεμελιώδη προϋπόθεση εκκλησιαστικής ενότητας–κοινωνίας, ως την στάση που καθορίζει τον πιστό ως μέλος της αληθινής Εκκλησίας.
«Την πίστιν ετυμολογητέον, την περί το όν στάσιν της ψυχής ημών», παρατηρεί ο Κλήμης Αλεξανδρείας.
Με απλά λόγια: «Την πίστη πρέπει να την ετυμολογήσουμε, ως τη στάση της ψυχής μας απέναντι στο όν».
Με δεδομένο αυτό το ετυμολογικό της πίστεως και την πλούσια θεολογική παράδοση της Εκκλησίας, ο Μ. Βασίλειος καθορίζει την Εκκλησιαστική ενότητα–κοινωνία.
Στην επιστολή του γράφει σχετικά: «Και παρουσιάσαμεν εις αυτόν (τον Ευστάθιον) τας περί της πίστεώς του κατηγορίας, όσας του απευθύνουν οι οπαδοί του Θεοδότου, και ηξιώσαμεν, εάν μεν ακολουθεί την ορθήν πίστιν, να μας το καταστήση φανερόν, δια να διατηρήσωμεν κοινωνίαν μαζί του, εάν δε είναι διαφορετικά διατεθειμένος, να γνωρίζη καλά ότι και ημείς θα είμεθα διαφορετικοί απέναντί του».
Καθώς ο θεολογικός δέκτης μας μετακινείται από την Αποστολική εποχή στο σήμερα, με σημαντικό σταθμό στους Πατέρες, συναντάει τους σημερινούς Ορθοδόξους(;) Ιεράρχες, που παραβλέπουν την ορθότητα της πίστεως και

Τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, ώρα 5:00 μμ λέμε ΟΧΙ στα νέα θρησκευτικά!    Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, τὴν Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη καὶ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.), καλεῖ σὲ παλλαϊκὴ κινητοποίηση-συγκέντρωση κατὰ τῶν νέων βιβλίων-Φακέλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τη Δευτέρα, 23 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. στὸ Δημαρχεῖο Ἁμαρουσίου, ἀπὸ ὅπου θὰ ξεκινήσει μιὰ

Οι μέθοδοι "χαράγματος" συνεχώς εξελίσσονται!

ΤΟ ΠΟΝΗΡΟ ΧΑΡΑΓΜΑ

ΜΕ ΤΗΝ… GOOGLE ΠΟΝΗΡΟΤΕΡΟ

(βίντεο)Γράφει η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ

Η Google πασάρει μια συσκευή χωρίς βελόνες, η οποία έχει ονομαστεί «το ρολόι Βαμπίρ». Η συσκευή χρησιμοποιεί υπερταχύτητες για να απορροφήσει κυριολεκτικά αίμα από το σώμα σε μια αντλία πίεσης. Η Google περιγράφει αυτή τη συσκευή σαν επιταχυντή σωματιδίων που μπορεί να φορεθεί γύρω από τον καρπό.
Ο επιταχυντής δημιουργεί ένα άνοιγμα στο σώμα και αφαιρεί μια μικρή ποσότητα αίματος χωρίς να αισθάνεται κάτι αυτός που το φοράει. Μερικοί πιστεύουν πως μια συσκευή σαν αυτή θα είναι καλή για οποιονδήποτε υποφέρει από διαβήτη ή άλλες ασθένειες οι οποίες χρειάζονται συχνή επίβλεψη. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετά σχετικά με αυτήν τη συσκευή τα οποία πρέπει να ερευνηθούν.
Βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=Yqu0FRT7PHA
Καταρχήν, αυτή η συσκευή μπορεί να εκτελέσει πολλά ανεξέλεγκτα τεστ πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Μόλις έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα τεστ, οι πληροφορίες αποθηκεύονται στα μικροτσίπ τα οποία βρίσκονται μέσα στο Ρολόι Βαμπίρ. Έτσι μπορούν με άνεση να ανεβαστούν και να απορροφηθούν σε ανώνυμους server με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην διαδικτυακή άβυσσο προς εκμετάλλευση από τον οποιοδήποτε επιτήδειο.

Επίσης, από τη στιγμή που αυτή η συσκευή μπορεί να εξάγει πράγματα από τον οργανισμό μας, μπορεί άνετα και να εισάγει ή να εμφυτεύσει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο καθένας να είναι ευάλωτος στα σχέδια της Νέας Τάξης δίνοντας την δυνατότητα να μπορούν εύκολα να θανατώσουν οποιονδήποτε εισάγοντας απλώς επικίνδυνες ουσίες μέσα στον οργανισμό του.
Είναι γνωστό ότι λόγω της μεγάλης αφύπνισης των ανθρώπων σχετικά με το σημάδι του Αντιχρίστου, οι κυβερνήσεις σε συνεργασία με εταιρίες προσπαθούν ασταμάτητα να βρουν όλο και νέους ανύποπτους τρόπους για να εισβάλουν στο ανθρώπινο σώμα και να αποκτήσουν τον απόλυτο έλεγχο του ανθρώπινου νου.
«Η δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, που κατοικεί μέσα σας, και το έχετε λάβει από τον Θεόν και άρα δεν ανήκετε στον εαυτόν σας; Α Κορ. 6,19».ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Πηγή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σαββατο 21/10/2017:

"Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς"
Εις το όνομα του Ελληνικού Συντάγματος.


Η παράσταση επίσημα πρόκειται να "λήξει" αύριο, Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017.
Οι ορθόδοξοι πιστοί οφείλουν να διαμαρτυρηθούν τις δύο τελευταίες φορές που θα παιχτεί.
Δείτε έναν ακόμη λόγο ΓΙΑΤΙ:

1) Το Ελληνικό Σύνταγμα αρχίζει με την επίκληση :
"Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς"

2) Ξεκάθαρα διευκρινίζει ότι:
"Eπικρατoύσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρησκεία της Aνατoλικής Oρθόδoξης Eκκλησίας τoυ Xριστoύ."  (TMHMA Β’ Σχέσεις Eκκλησίας και Πoλιτείας, Άρθρo 3 1.)

Στην Θεσσαλονίκη, εδώ και μέρες, παίζεται μια θεατρική παράσταση που ΒΛΑΣΦΗΜΑΕΙ τα πιο Ιερά πρόσωπα της Ορθόδοξης πίστης μας (ενώ η Ορθοδοξία θα έπρεπε να απολαμβάνει επιπλέον προστασίας ως "επικρατούσα θρησκεία" σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα), 
που προσβάλει τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας (βάζοντας τον να τον ΠΑΤΑΝΕ οι ηθοποιοί και να ξαπλώνουν ή να κάθονται επάνω του ακόμη και γυμνή (όπως η πρωταγωνίστρια)...

3) Το Ελληνικό Σύνταγμα κλείνει με την προσταγή:
"H τήρηση τoυ Συντάγματoς επαφίεται στoν πατριωτισμό των Eλλήνων,
πoυ δικαιoύνται και υπoχρεoύνται 
να αντιστέκoνται με κάθε μέσo 
εναντίoν oπoιoυδήπoτε επιχειρεί να τo καταλύσει με τη βία."   
(TMHMA Δ΄ Aκρoτελεύτια διάταξη, Άρθρo 120, παρ 4)


ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

Πατριαρχική Εικονομαχική Ασέβεια: π. Άγγ. Αγγελακόπουλος

«Τό συμπέρασμα: ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀπροκάλυπτα πλέον ἀναγνωρίζει τούς Προτεστάντες-Λουθηρανούς ὡς “ἐκκλησία”.
Καί μετά διερωτῶνται μερικοί γιατί ὑπάρχουν πατέρες πού προχώρησαν ἤ ζητοῦν παύση μνημονεύσεως τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου»!

Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος


Screenshot_20.jpg
 πρωτοπρ. Άγγ. Αγγελακόπουλος

Πατριαρχική Εικονομαχική Ασέβεια
ἐφημ. Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου - Παναγίας Ὀδηγητρίας Λόφου Βώκου
Ἐν Πειραιεῖ  20-10-2017
Ἡ Ζ΄ Ἁγία καί Οἰκουμενική Σύνοδος
Τήν περασμένη Κυριακή, 15-10-2017, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑόρτασε τήν μνήμη τῶν Ὁσίων καί Θεοφόρων Πατέρων, πού συνεκρότησαν τήν Ζ΄ Ἁγία καί Οἰκουμενική Σύνοδο στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό Β΄ τό 787 μ.Χ. ἐπί τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου καί Εἰρήνης τῆς μητρός αὐτοῦ. Ἑόρτασε τούς Πατέρες ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι κατεδίκασαν τήν μεγάλη αἵρεση  τῆς εἰκονομαχίας καί τούς εἰκονομάχους, οἱ ὁποῖοι ταλαιπώρησαν τήν Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία παραπάνω ἀπό ἕνα αἰῶνα, ἀπό τό 726 μ.Χ., ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου, μέχρι τό 843 μ.Χ., ὅταν ἡ ἁγία Θεοδώρα ἀνεστήλωσε τίς ἅγιες εἰκόνες. 
Στή Σύνοδο αὐτή συμμετεῖχαν 367 Ὅσιοι καί Θεοφόροι Πατέρες ἀπό τά πέντε πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί δύο

Νέα Θρησκευτικά: Απαξιώνουν την αλήθεια, προετοιμάζουν την αποδοχὴ της πλάνης!

  Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου

Τὰ νέα βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν ἀπαξιώνουν τὴν ἀλήθεια καὶ προετοιμάζουν γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς πλάνης
Τὰ νέα βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν ἀπαξιώνουν τὴν ἀλήθεια καὶ προετοιμάζουν γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς πλάνης


Εἶναι γενικὰ ἀποδεκτὸ ὅτι ἡ παιδεία ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴν ἀλήθεια, καθόσον εἶναι ταγμένη νὰ ἱκανοποιῆ μία βαθύτατη ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὴν τῆς ἀναζήτησης τῆς ἀλήθειας. Αὐτὴ ἡ τόσο κοινότοπη καὶ καθολικὴ ἀλήθεια περιφρονεῖται προκλητικὰ ἀπὸ τοὺς ἐμπνευστές, τοὺς συγγραφεῖς καὶ τοὺς ἔχοντες τὴν πολιτικὴ βούληση γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μέσω τῶν νέων βιβλίων.
Τὸ συμπέρασμα αὐτὸ συνάγεται ἀπὸ ἱκανὰ σημεῖα τοῦ περιεχομένου τοῦ συνόλου τῶν βιβλίων. Ἀρκοῦν κάποιες χαρακτηριστικὲς ἐπισημάνσεις.

Ἄς λάβουμε ὡς παράδειγμα ἀπὸ τὸ βιβλίο (φάκελο) τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Β΄ Γυμνασίου τὴ θεματικὴ ἑνότητα, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ταυτότητα τοῦ Προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ γενικὸ τίτλο, «Ποιὸς εἶναι ὁ Θεὸς τῶν χριστιανῶν; "Τίνα με λέγουσιν οἱ

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

«Η αφύπνησι του λαού τού Θεού»!


   «Ἡ ἀφύπνησι τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἡ τελευταία ἐλπίδα στόν κατήφορο τόν ὁποῖο ἔχουν ὁδηγήσει οἱ Ἐπίσκοποι τήν Ἐκκλησία»!


   Μετὰ τὸ θαυμάσιο ἄρθρο τοῦ κ. Τσακίρογλου «Φόρος τιμής για τον αγώνα λαϊκών που κοπιάζουν μέσα στον κόσμο για την Αλήθεια!», ἀναρτοῦμε σὲ ἐπανάληψη ἕνα κείμενο τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, ἀπὸ τὸ «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΝ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ» τὸ 2007, ποὺ ἐνισχύει τὶς ἁγιοπατερικὲς θέσεις τοῦ κ. Τσακίρογλου μὲ συγκεκριμένα παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία.


σον ἀφορᾶ τό ὅτι εἶναι παράδοσις ὀρθοδοξότατη ὁ λαός νά ἀντιδρᾶ ὅταν προσπαθοῦν νά τοῦ ἐπιβάλλουν ποιμένες οἱ ὁποῖοι δέν τόν ἐκφράζουν, ἤ τούς θεωρεῖ κατευθυνόμενους καί προσπαθοῦν νά ἐπιβληθοῦν μέ τήν βοήθεια τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, καθώς ἐπίσης ἐξεγέρσεις καί κινητοποιήσεις τοῦ λαοῦ ὅταν ἐπιβουλεύονται τήν ὀρθόδοξο πίστι του, κοιτᾶξτε τόν βίο τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τόν βίο τοῦ ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου καί ὅλη τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία, ἡ ὁποία εἶναι κυριολεκτικά γεμάτη ἀπό τέτοιες περιπτώσεις.
Θά σᾶς καταγράψω ἐνδεικτικά δύο–τρία  τέτοια περιστατικά ἐπεμβάσεων τοῦ λαοῦ, πέραν ἀπό τούς βίους τῶν δύο προαναφερθέντων μεγάλων ἁγίων μας, τούς ὁποίους σχεδόν καθημερινά ὑπεράσπιζε ὁ λαός ἀπό τίς εἰς βάρος των ἐπιβουλές καί ἀδικίες, γιά νά καταδειχθῆ ὅτι οἱ ἐπεμβάσεις αὐτές τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκ τῆς Θείας Προνοίας καί ἄν δέν ὑπῆρχαν, δέν θά ὑπῆρχε πρό πολλῶν αἰώνων ἡ Ὀρθοδοξία, τήν ὁποία ἐσεῖς σήμερα ξεπουλήσατε στήν Εὐρώπη καί τήν θυσιάσατε στόν βωμό τῆς ἐκκοσμικεύσεως καί τῆς φιλαυτίας.

   α) «Μετά τήν ἑξαετῆ πατριαρχεία τοῦ Τιμοθέου, τόν ὁποῖο οἱ μοναχοί καί ὁ λαός τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀποστρεφόταν, ἐπειδή ἀναθεμάτιζε τήν Σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος, ἀνῆλθε στόν θρόνο ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καππαδόκης (518-520).  Κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς 15-7-518 ὁ νέος πατριάρχης πιέσθηκε μέ ἐντυπωσιακό τρόπο ἀπό τόν ἀγανακτισμένο λαό, πού φώναζε:
 «Ἀκοινώνητοι διατί μένονεν; ἐπί τοσαῦτα ἔτη διατί οὐ κοινωνοῦμεν; ἐκ τῶν χειρῶν σου κοινωνῆσαι θέλομεν... ὀρθόδοξος εἶ, τίνα φοβῆσαι;... Ἰουστῖνε Αὔγουστε TU VINKAS (νίκα), τήν Σύνοδον Χαλκηδόνος ἄρτι (ἀμέσως) κήρυξον... Ἀνάθεμα Σεβήρῳ τῷ Μανιχαίῳ... Τόν ἐπίβουλο τῆς Τριάδος ἔξω βάλε... Εἰ φιλεῖς τήν πίστιν, Σεβῆρον ἀναθεμάτισον... Πολλά τά ἔτη τοῦ βασιλέως, ἀδελφοί Χριστιανοί, μία ψυχή, πίστις ἐστίν, οὐκ ἔνι (ἐπιτρέπεται) ἁπλῶς. Ἡ ἁγία Μαρία, Θεοτόκος ἐστίν... Ἀνάθεμα Σεβήρῳ, φανερῶς εἰπέ... Οὐ κατέρχῃ, ἐάν μή ἀναθεματίσῃς... Οὐκ ἀναχωρῶ, ἐάν μή κηρύξῃς· ἕως ὀψέ ὧδε ἐσμέν... Τῶν ἐν Χαλκηδόνι πατέρων τήν σύναξιν αὔριον κήρυξον».
   Ὁ ἱερός πατριάρχης ἀναγκάσθηκε νά ἀνταποκριθῇ στά ἐπίμονα αἰτήματα τοῦ λαοῦ.  Ἀφοῦ τούς βεβαίωσε, ὅτι δέχεται ὅλες τίς Οἰκουμενικές Συνόδους, κηρύχθηκε ἡ σύναξις τῶν Πατέρων διά

Σχόλιο στη βιβλιοκρισία του π.Γ. Μεταλληνού στη Δογματική του καθ. Βασ. Τσίγκου

P.GeorgiosMetallinos.jpg
π. Γεώργιος Μεταλληνός

  Ως «Κατάνυξις», στις 18 Οκτωβρίου 2017, δημοσιεύσαμε ενδιαφέρουσα βιβλιοκρισία του πρωτοπρεσβυτέρου Καθηγητού π. Γεωργίου Μεταλληνού με τον τίτλο “Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Κριτική αξιόλογου συγγράμματος Δογματικής” για το νέο βιβλίο του Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ Βασιλείου Τσίγκου, με τίτλο «Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Συμφωνούμε με τις εκτιμήσεις και την αξιολόγηση του π. Γεωργίου, περί του ότι το νέο αυτό έργο συνεχίζει την πατερική γραμμή του δογματολόγου αειμνήστου πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Ρωμανίδη. Μας επισημάνθηκε όμως από αναγνώστες του ιστολογίου μας ότι υπάρχει θετική αναφορά του συγγραφέως στη λεγομένη «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης», παρόμοια με αυτήν που διατύπωσε στην Ιεραρχία του Νοεμβρίου του 2016 ο Μητροπολίτης Σερρών κ. Θεολόγος ως εισηγητής, όπως και το απαράδεκτο κείμενο της Ιεράς Συνόδου «Προς τον Λαό» (Ιανουάριος 2017). 
Η ψευδοσύνοδος όμως της Κρήτης δέχθηκε οξύτατη κριτική και δεν γίνεται αποδεκτή από την συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας και από τέσσερις αυτοκέφαλες Εκκλησίες που δεν

Φόρος τιμής για τον αγώνα λαϊκών που κοπιάζουν μέσα στον κόσμο για την Αλήθεια!!   ς ἱστολόγιο «Πατερικὴ Παράδοση» εἴχαμε διακρίνει, ὅτι ἐπιτελεῖται ἕνας συμφωνημένος πόλεμος λάσπης καὶ ἀμφισβήτησης κάποιων προσώπων, ἐπειδὴ μᾶλλον ἐμποδίζουν τὰ σχέδια κάποιων νὰ ἐπιβάλλουν μία προσωπικὴ γραμμὴ στὸν ἁγιοπατερικὸ ἀγῶνα ἐνάντια στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ σπιλώνονται ἀδίκως εἶναι ὁ κ. Τσακίρογλου. Γι΄ αὐτὸν τὸν λόγο πήραμε τὴν πρωτοβουλία νὰ τοῦ μεταφέρουμε πολλὰ μηνύματα πιστῶν, ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν συνέχιση τῆς γραφῆς του καὶ ποὺ δὲν θεωροῦν, ὅτι ἡ σπίλωση τοῦ ὀνόματός του θὰ βλάψει τὸν ἀγῶνα.
     Χαιρόμαστε ποὺ ὁ κ. Τσακίρογλου ἀνταποκρίθηκε σὲ αὐτὴν τὴν πρωτοβουλία. Ὡς ὡς ἱστολόγιο δηλώνουμε, ὅτι κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ σπιλώνει χωρὶς ἀποδείξεις ἀνθρώπους καὶ μάλιστα γιὰ μὴ θέματα πίστεως. Ακολουθεῖ δήλωση καὶ κείμενο τοῦ κ. Τσακίρογλου.


    Μετὰ τὴν εὐγενικὴ πρωτοβουλία τοῦ ἱστολογίου Π.Π. καὶ τὰ διάφορα σχόλια, μηνύματα καὶ τηλεφωνήματα πιστῶν, ποὺ μὲ διαβεβαίωσαν, ὅτι δὲν φοβοῦνται, μήπως μέσῳ ἐμοῦ χτυπήσουν αὐτούς (διότι αὐτὸς ἦταν ὁ μοναδικὸς λόγος τῆς ἀπόφασής μου νὰ ἀποσυρθῶ) καθῶς καὶ μετὰ τὴν ἀπόδειξη, ὅτι ἡ ἀπαράδεκτη ἐπίθεση στὸ πρόσωπό μου, γιὰ θέματα ποὺ δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν πίστη, δὲν ἦταν τυχαία ἀλλὰ συντονισμένη καὶ ἀποφασισμένη (κανεὶς δὲν ζήτησε συγγνώμη, παρότι δὲν ἔχουν ἀποδείξεις γιὰ ὅτι λένε), ενημερώνω τοὺς ἀδελφούς μου, ὅτι δὲν θὰ σταματήσω νὰ γράφω καὶ τοὺς ζητῶ συγγνώμη, ἂν ἔδωσα τὴν ἐντύπωση, ὅτι φοβᾶμαι. Ὁ σκοπός μου ἦταν νὰ προστατεύσω αὐτοὺς κι ὄχι ἐμένα. Θά σιωπήσω ὅμως ὅσον ἀφορᾶ αὐτὸ τὸ θέμα, γιὰ τὸ καλὸ τοῦ ἀγῶνα. Γιά θέματα πίστεως ὅμως δὲν θὰ σιωπήσω, γιατὶ αὐτὸ μοῦ προστάζει ὁ Χριστὸς κι ὄχι οἱ ἄνθρωποι. Ἰδοὺ λοιπὸν πεδίον δράσης λαμπρόν γιὰ ὅλους μας.


Ἀδαμάντιος ΤσακίρογλουΤοῦ  Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου

Πολλοὶ κατηγοροῦν τοὺς Χριστιανούς, ὅτι ἐπαναλαμβάνουν συνεχῶς τὰ ἴδια πράγματα. Ξεχνοῦν φυσικὰ αὐτοὶ οἱ κατήγοροι, ὅτι ἡ ἐπανάληψη τῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρων ἐξασφαλίζει τὴν σιγουριὰ καὶ τὴν βεβαιότητα, ὅτι κάποιος βαδίζει σωστά καὶ σὲ ἀσφαλὲς πλαίσιο. Ὁ Γερμανός συγγραφέας Erhard Kästner (ἕνας μὴ ὀρθόδοξος!!!) ἔγραψε μετὰ τὴν ἐπίσκεψη του στὸ Ἅγιον Ὄρος (τὴν δεκαετία τοῦ 50) τὸ βιβλίο «Die Stundentrommel vom heiligen Berg Athos», ὅπου γράφει γιὰ τὸ ἐρώτημα, γιατὶ ἡ Ὀρθοδοξία μένει σταθερή καὶ δὲν προσαρμόζεται στοὺς καιρούς, τὸ ἑξῆς: «Ἔχουμε ἀναρωτηθεῖ γιατὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ θέλουν νὰ ἀκοῦν κάθε βράδυ τὴν ἴδια ἱστορία καὶ μάλιστα, ὅταν τὴν ἀλλάζουμε ἔστω καὶ λίγο, μᾶς διορθώνουν; Γιατὶ αὐτὸ τοὺς δίνει τὸ αἴσθημα τῆς ἀσφάλειας καὶ τῆς σιγουριᾶς».
Δὲν πρέπει νὰ κουράζει λοιπὸν ἡ ἐπανάληψη τῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρων, στὴν προκειμένη περίπτωση γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ λειτουργοῦν οἱ λαϊκοὶ σὲ καιροὺς αἱρέσεως. Ἰδίως στοὺς ἐσχατολογικοὺς χρόνους ποὺ ζοῦμε –διότι μὲ τὰ γεγονότα ποὺ βιώνουμε, τὴν καθιέρωση τῆς διαστροφῆς καὶ τῆς θεοποίησης τοῦ ἀνθρώπου, ποιός μπορεῖ νὰ τὸ ἀρνηθεῖ– ἡ ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ

Ο Θεός κατά κάποιον τρόπο μας δείχνει σημάδια για να ετοιμαστούμε

Γέροντας Ιουστίνος Πάρβου


   Ο Θεός κατά κάποιον τρόπο μας δείχνει σημάδια για να ετοιμαστούμε. Εμείς όμως δεν δίνουμε σημασία. Αυτό σημαίνει ότι τα πάθη μάς τύφλωσαν τόσο πολύ που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό. Η γενιά αυτή είναι τόσο τυφλωμένη από τα πάθη που ακόμη κι αν δουν βομβαρδισμούς ή οτιδήποτε άλλο δεν πρόκειται να μετανοήσουν…Όπως λέει και η Γραφή ο καθένας είναι αλυσοδεμένος από κάποιο πάθος. Και όταν θα μας βρει το κακό τότε δεν θα έχουμε τη δύναμη να μετανοήσουμε.

   Ο καθένας προσπαθεί να ικανοποιήσει το πάθος του. Οι καρδιές έχουν πετρώσει. Αυτός που δεν αγωνίστηκε εναντίον των παθών του δεν θα βρει θεία βοήθεια στον καιρό των διωγμών. Ο Θεός μας στέλνει σημάδια για να έλθουμε ”εν εαυτώ” και να μετανοήσουμε. Να πάμε στους πνευματικούς για να εξομολογηθούμε, να κοινωνήσουμε με το σώμα και το αίμα του Χριστού για να πάρουμε δύναμη..»
                    Γέροντας Ιουστίνος Πάρβου
Πηγή

Η βλάσφημη παράσταση!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η ηθοποιός που υποδύεται την Μαρία (Παναγία) στην βλάσφημη ταινία, ΓΥΜΝΗ επάνω σε ξύλινο σταυρό. 

Ευτυχώς υπάρχουν και σήμερα ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Υπάρχουν και σήμερα ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΑΛΕΣΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά την προκλητική αδιαφορία του αντίχριστου και ανθελληνικού κράτους να σεβαστεί την χριστιανική μας πίστη και να επέμβει ο εισαγγελέας για να σταματήσει το βλάσφημο έργο "η ώρα του Διαβόλου", που παρουσιάζει την Παναγία μας να συνευρίσκεται με τον Διάβολο, 

ΚΑΛΟΥΜΕ σε πανορθόδοξο συλλαλητήριο 
έξω από το θέατρο Αριστοτέλειον 
σήμερα  ΠΕΜΠΤΗ  19/10  και  ώρα  20.30.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την αδυναμία-αδιαφορία του κράτους να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες από τα βρωμερά αναρχικά σκουπίδια που άναδρα εχθές επιτέθηκαν και χτύπησαν τον Πατέρα Ευθύμιο στην οδό Αγγελάκη.


Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ και ο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ των πιο ιερών προσώπων της Ορθόδοξης πίστης μας ΔΕΝ θα περάσουν.

ΟΛΟΙ απόψε 8μμ στον κινηματογράφο Αριστοτέλειον.
Παρακαλούμε κοινοποιήστε !
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ:  Η ηθοποιός που υποδύεται την Μαρία (Παναγία) στην βλάσφημη ταινία, ξαπλώνει ΓΥΜΝΗ επάνω σε ξύλινο σταυρό.

Η ηθοποιός που παίζει στην παράσταση "Η ώρα του Διαβόλου", ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ξαπλωμένη ΓΥΜΝΗ ΕΠΑΝΩ σε ΣΤΑΥΡΟ.

Δείτε τις φωτογραφίες (που πήραμε) από αυτό το βίντεο, εδώ. (όπως βλέπετε τμήμα της σκηνής είναι ένας μεγάλος ξύλινος σταυρός):3) Ευτυχώς υπάρχουν και σήμερα ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Υπάρχουν και σήμερα ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ. Βίντεο (συλλογή) από τα σημερινά επεισόδια έξω από το θέατρο "Αριστοτέλειον" όπου παίζεται η βλάσφημη ταινία. 

Για γέλια ή για κλάματα;


Με αυτούς τους "αδελφούς" συνεργάζονται και συμπροσεύχονται οι "ορθόδοξοι" ιερείς της Γερμανίας αλλά κι όλοι οι οικουμενιστές.

Οι φωτογραφίες από τον παπικό ναό μιλούν από μόνες τους. Οι δικοί μας επίσκοποι όμως δεν μιλούν.

Μᾶς ἐστάλη ἀπὸ τὸν Δ.Π.